left_sosik

   총 218건의 글 (10/22)   
번 호
제 목
작성자
작성일
조회수
파 일
162
11/20 11:30 현재 입금액 (숙소 & 참가비)  
2013-11-18
998
161
델피노리조트 숙소 현황 (11/18 19:45 현재)  
2013-11-18
1166
160
델피노 리무진 버스  
2013-11-14
1046
159
2013 추계 학술대회 참가자 명단(11월26일 17시30분)  
2013-11-11
1077
158
2013추계학술대회 논문제목 제출자 명단(11월18일 오전11시)
2013-11-11
2911
157
현수막 제작사
사무국
2013-11-08
843
156
델피노리조트 숙소 입금신청 내역 (11/12 21:55 현재)  
2013-11-07
1241
154
2013 추계 학술대회 숙소 및 참가비 안내  
2013-11-05
1054
153
2013추계학술대회 논문제목 제출자 명단(11월8일21시54분)
2013-10-31
3326
152
KDMS 2013 추계학술대회 CFP  
2013-10-17
1573
파일크기 : 31KB
  [1] ...  10   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   ... [22]  
  Copyright ⓒ 1998-2010 Korea Business Intelligence Data Mining Society. All rights reserved.